Since 2000

SD Hikmah Teladan ini pada awalnya berdiri dari  keinginan Bapak H Djedje Makmun, selaku ketua Yayasan Darul Hikmah.  Beliau ingin ada lembaga pendidikan Islam di daerah Cimindi ini.   Yayasan Darul Hikmah berdiri pada tahun 1999, sedangkan SD Hikmah Teladan mulai beroperasi tahun 2000. Niat beliau lanjutkan..